Velkommen til Randers Flyveklub

Klubhus2

Randers Flyveklub er en interesseorganisation, der har det generelle formål aktivt at fremme og udbrede interessen for privatflyvning og luftfarten.

Klubben er åben for alle fly entusiaster, private piloter og andre med interesse for fritidsflyvning og er en af Danmark største og mest aktive flyveklubber. Klubben er beliggende ved Randers Flyveplads kun 4,8 km nord for Randers by. Pladsen ejes og drives af Randers Kommune. Den første lørdag i måneden er klubben åben for offentligheden fra kl.10 til 14.

Klubben som vi kender den i dag, blev dannet d. 17. maj 1965, og er vokset støt lige siden. I 1988 blev landingsbanen med græs afløst af en asfalteret landingsbane, rulleveje og parkeringsplads område. Dette gavner og dækker den dag i dag klubbens medlemmer og det omgivende lokalsamfunds luftfarts-behov. Besøgende er velkommen!

Klubhuset indeholder et briefingrum, møde- og kontorlokaler samt køkkenfaciliteter. Klubben ejer flere hangarer med plads til 16 fly. Alle pladser er optaget, men du kan som medlem blive optaget på ventelisten. Herudover er der opført 9 privatejede hangarer på arealet.

Flyvepladsen bliver anvendt til både erhvervsmæssig- og privatflyvning. Asfaltbanen som er 900 m lang og 23 m bred, er udstyret med banebelysning, således at den også kan anvendes uden for dagtimerne.

Til hverdag og i weekenden danner klubben rammen om en lang række aktiviteter for sine ca. 180 medlemmer. Disse aktiviteter omfatter bl.a.

  • Fælles flyveture til lokaliteter i ind- og udland
  • Foredrag og seminar af personer med særlig betydning for fritidsflyvning
  • Konkurrenceflyvning med landings- og navigationsøvelser
  • Teoriundervisning for kommende piloter
  • Arrangementer med flyvning for interessegrupper

Ca. 40 fly har deres faste tilholdssted i klubben og i de privatejede hangarer på flyvepladsen. Flyene ejes dels af en eller flere privatpersoner, dels af firmaer som anvender flyene forretningsmæssigt.

Det daglige arbejde i klubben forestås af forretningsudvalget, bestyrelsen, samt en række medlemmer, som tager sig af enkeltopgaver. Udover det allerede oprettede udvalg er det klubbens hensigt, at der skal oprettes andre udvalg som skal varetage flere vigtige funktioner såsom:

  • Uddannelse
  • Fælles flyveture
  • Vedligeholdelse og fornyelse
  • Drift af pladsen i weekender osv.

Hvis du som medlem har lyst til at tilmelde dig et af de foreslåede udvalg, kan du tilmelde dig ved at skrive til klubbens sekretær.

Mange tænker på piloter og ejere af flyvemaskiner som en meget eksklusiv gruppe. Dette er langt fra tilfældet! Fritidsflyvning er både fysisk og økonomisk overkommeligt for de fleste. Randers Flyveklub byder derfor alle fly interesserede velkommen.